Prijave protiv službenika Ministarstva pravde zbog podstrekivanja na diskriminaciju i širenja mržnje i netrpeljivosti prema LGBTIQ osobama

MilanRadovic„Kvir Montenegro", organizator Montenegro Pride-a koji je održan 20. Oktobra u Podgorici, podnio pritužbe protiv službenika Ministarstva pravde, v.d. Načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Milana Radovića povodom javnog podstrekivanja na diskriminaciju i širenja mržnje i netrpeljivosti prema LGBTIQ osobama, Kvir Montenegru i Predsjedniku Upravog odbora te organizacije Danijelu Kaleziću.

Radović je kontinuirano javno objavljivao homofobične objave na svom profilu na društvenoj mreži Facebook uoči, tokom i nakon održavanja Montenegro Pride-a, a što je prenešeno i u medijima na sam dan održavanja Povorke Ponosa.

Kvir Montenegro je pritužbe podnio Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Ministarstvu pravde, Savjetu za zaštitu od diskriminacije i Etičkom odboru Uprave za kadrove Crne Gore, zbog toga što je Radović širio neistinite informacija o plaćanju učešća na povorci ponosa osobama koje su bile dio Montenegro Pride-a, nazivao taj događaj nasiljem nad moralnom i ljudskom prirodom i "nasrtaja nad moralnim opredelenjem većine građana" i agresivnom "pomocijom abnormalnog sexualnog opredelenja" koje "stiže sa svih strana", uz nazivanje LGBTIQ osoba "šacicom egzibicionista".

Kvir Montenegro smatra da je u pitanju slučaj diskriminacije koji se ne može dovesti u pitanje, te napominje i da deklarativno zalaganje g-dina Radovića za kažnjavanje nasilnika koji su tokom trajanja Montenegro Pride-a vršili nasilje i uništavali javnu imovinu ne može biti olakšavajuća, niti okolnost koja ga može osloboditi odgovornosti za učinjenu diskriminaciju.

Svojim javnim djelovanjem na društvenoj mreži Facebook, g-din Radović je direktno nanio štetu politici, dosadašnjim dostignućima i ugledu Vlade Crne Gore i Ministarstva pravde kada su promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba u pitanju.

Kvir Montenegro je zatražio i disciplinsko sankcionisanje g-dina Radovića, kao i iskorištavanje svih ostalih dostupnih mogućnosti kada je sankcionisanje tog službenika Ministarstva pravde u pitanju i zahtijeva da Radović obriše sve homofobične objave sa svog profila na društvenoj mreži Facebook i uputi javno izvinjenje zbog diskriminacije i širenja netrpeljivosti i mržnje prema LGBTIQ osobama u Crnoj Gori.