Saopštenje za javnost povodom usvajanja Akcionog plana za suzbijanje homofobije i transfobije u Evropskoj uniji

Datum kreiranja: utorak, 04 februar 2014 22:15

rainbow-EUKvir Montenegro pozdravlja odluku Evropskog parlamenta da snažno podrži Akcioni plan za suzbijanje homofobije i transfobije u Evropskoj uniji, "Izvještaj Lunaček"

Uprkos velikom protivljenju i lobiranju desničarskih, konzervativnih i pojedinih religijskih udruženja, ohrabrujuće je što je više od dvije trećine poslanika/ca, iz svih političkih grupacija i svih država EU, podržalo ovaj dokument na čijem temelju će države Evrope u narednom periodu omogućiti svojim LGBTIQ građanima i građankama jednaka prava i sigurnost kao i svim ostalim. Implementacija usvojenog dokumenta biće značajan pokazatelj iskrenog nastojanja država da se u društvu obezbijede jednaka sigurnost i zaštita svim građanima.

 Upravo kako je i kazala Ulrike Lunaček, ove mjere neće značiti nikakva posebna prava jer "držanje partnera za ruku nije privilegija već ljudsko pravo".

Podsjećamo da Crna Gora, kao pristupni kandidat EU, već godinu dana implementira Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba, te da je proces same implementacije u potpunosti netransparentan i do sada proticao bez konsultacija sa svim organizacijama koje zastupaju prava LGBTIQ osoba, kao i bez jasno utvrđenih procedura i kriterijuma za odabir implementatora aktivnosti, uz kontinuirano ignorisanje svih inicijativa koje su dolazile od strane više nevladinih organizacija.

Nadamo se da će Crna Gora uskoro učiniti implementaciju tog važnog dokumenta u potpunosti transparentnim, te jednako otvorenim za sve zainteresovane stranekoje se bave ljudskim pravima LGBTIQ osoba, odnosno primjenjivati u praksi standarde EU kojima se za sada samo deklarativno stremi.

Kvir Montenegro će zahtijevati uključivanje svih organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba, a koje imaju kapacitete i dokazano iskustvo na ovom polju, u proces izrade Akcionog plana za implementaciju Strategije za 2014. godinu, kao i u sam proces implementacije aktivnosti.