Datum kreiranja: utorak, 21 januar 2014 23:23

Danijel Kalezic 23dec pravaPovodom jučerašnjih događaja sa Okruglog stola koji je organizovao Savjet za zaštitu od diskriminacije, te saopštenja za javnost sekretara Savjeta u kojem se navodi da on "sa indignacijom" odbacuje tvrdnje devet nevladinih orgnizacija na račun Savjeta da se to tijelo ignorantnski i eksploatatorski odnosi prema nama, ja kao aktivista za ljudska prava LGBT osoba, javno vidljiv gej muškarac i neko ko vodi organizaciju koja okuplja veliki broj LGBTIQ osoba, a koja je izložena konstantnom ignorantskom odnosu od strane Savjeta, dužan sam da se osvrnem na rad Savjeta i rad Sekretara Savjeta.

Kvir Montenegro se više puta obratio Savjetu za zaštitu od diskriminacije kao i Sekretaru Savjeta i naišao na potpuno ignorisanje, što u praksi dokazuje da Savjet kao tijelo koje ima u mandatu zaštitu od diskriminacije, zapravo vrši diskriminaciju.

Tokom pripreme prve nacionalne Povorke Ponosa LGBT osoba "Montenegro Pride" koju je Kvir Montenegro organizovao u Podgorici, obratili smo se Sekretaru Savjeta i Savjetniku Premijera za borbu protiv diskriminacije i ljudska prava sa zahtjevom za održavanje sastanka povodom pripreme Povorke i on nije našao za shodno da nam odgovori, već se samoinicijativno i bez prethodnog obavještenja pojavio na sastanku koji smo imali sa Ministrom za ljudska i manjinska prava.

On nije nikada nije izrazio ni namjeru da posjeti prostorije naše organizacije, niti da inicira sastanak sa nama i upozna LGBTIQ osobe okupljene oko Kvir Montenegra, dok ima redovne sastanke i vrši kontinuirane posjete drugoj LGBT grupi. I na ovaj način, Savjetnik Premijera za zaštitu od diskriminacije i ljudska prava i Sekretar Savjeta, u svom svakodnevnom radu diskriminiše jednu LGBT grupu okupljenu oko Kvir Montenegra, dajući prioritet drugoj.
Kvir Montenegro je Savjetu podnio pritužbu protiv v.d. Načelnika Kazeno-popravnog Doma ZIKS-a, Milana Radovića, koji je prije, tokom i nakon održavanja "Montenegro Pride-a" javno širio mržnju prema LGBT osobama. O ovoj pritužbi Savjet poslije skoro tri mjeseca od kada je poslata nije našao za shodno da raspravlja ni da se izjasni, te ni da nam odgovori.
Činjenica je da su ranije zbog mnogo manje vidljivih homofobičnih istupa državnih službenika i namještenika državne institucije, a prije svih Savjet, reagovali dok iz objektivno nepoznatih razloga ćute o radnjama koje su zbog toga preduzeli povodom slučaja Načelnika Kazeno-popravnog Doma ZIKS-a, a inače potpredsjednika Narodne stranke.
Na kraju, ja sam, pošto je gospodin Zdravko Cimbaljević napustio Crnu Goru, aplicirao za članstvo u Savjetu i moj zahtjev nije ni razmatran na sjednici Savjeta, već je druga osoba, u potpuno netransparentnom procesu imenovana na tu poziciju, dok sam dva mjeseca poslije slanja zahtjeva dobio nejasan i neutemeljen odgovor u kojem nije objašnjeno zbog čega moja prijava nije razmatrana.
Savjet za zaštitu od diskriminacije se do sada uglavnom bavio ljudskim pravima LGBT osoba, dok je ostala ljudska prava i ugrožene grupe uglavnom držao po strani. Ni ovo nije dobro, ni po LGBT osobe, ni po Savjet, a tek nije dobro po Crnu Goru, kao što nije dobro ni kontinuirano politički manipulisati sa ljudskim pravima LGBTIQ osoba.
Kvir Montenegro nikada neće prihvatiti da bude žrtva diskriminacije u bilo kom smislu, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da svoja prava institucionalno zaštitimo i o svim problemima upoznamo domaću i međunarodnu javnost.

U ime članova i članica Kvir Montenegra,

Danijel Kalezić

Predsjednik Upravnog odbora
Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro"